VAN ASBECK BOUW EN RESTAURATIE ADVISEURS

TEL: +31653804784        MAIL:  F.dekoning@vanasbeck.comGESCHIEDENIS

Anno 1945 werd architectenbureau Van Asbeck opgericht door Baron van Asbeck.

In de beginjaren waren de opdrachtgevers veelal Hervormde Gemeenten met de vraag om door de oorlog zwaar beschadigde kerken te restaureren, maar ook kwam uit dezelfde hoek de vraag voor het ontwerpen van nieuwe kerkgebouwen waaronder de Paaskerk te Amstelveen.  Er volgde een periode waarin naast de kerken, ook woonhuizen, scholen etc. naar ontwerpen van Van Asbeck werden gerealiseerd.

Rond 1955 kreeg Van Asbeck de opdracht voor de restauratie van het Raadhuis Sparrendaal te Driebergen en een jaar later voor de restauratie van het Societeitsgebouw te Tiel. Er volgden vele
restauraties zoals Kasteel Eerde te Ommen, Slot Zuylen te Maarssen, de restauratie van het Slot Zeist en de restauratie van de door brand verwoeste vleugel van de aangrenzende gebouwen van de Evangelische Broedergemeente.

Ook kwamen er opdrachten binnen voor reconstructie /nieuwbouw van zwaar beschadigde en/of verdwenen gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn de Waterpoort te Tiel waarvan slechts een vergeelde foto beschikbaar was, de uitbreiding van Boom en Bosch te Breukelen waarvan een oude pentekening als uitgangspunt diende en de reconstructie van een rijtje monumentale woningen in Amerongen.

In 1970 kwam architect Royaards door een auto-ongeval om het leven. Van Asbeck werd verzocht de aan Royaards verleende opdracht voor de restauratie van Paleis het Loo te Apeldoorn over te nemen en in 1982 kreeg Van Asbeck het verzoek van H.K.H. Prinses Christina om een ontwerp te maken voor het landhuis Eikenhorst op het landgoed ‘ De Horsten’ te Wassenaar.
In 1990 heeft Baron van Asbeck, het ‘stokje’ overgedragen aan Freek de Koning en Bert van Cappelle - beide op dat moment ruim 25 jaar aan het bureau verbonden - maar wilde nog
wel - op de achtergrond - betrokken blijven bij de projecten. De periode van ruim 25 jaar kennis overdragen van bouwstijlen, restauratie-inzichten, vormgeving, maar ook adviezen etc. werd voortgezet. En tevens werd de nieuwe naam geboren Van Asbeck Bouw en Restauratie Consultants B.V.

In 1999 stapte Baron van Asbeck, op de leeftijd van 88 jaar geheel uit het bureau en kwam Freek de Koning aan het roer van het schip, dat vandaag de dag nog steeds met volle wind in de zeilen vaart en waar mooie projecten uit voortgekomen zijn.

In 2013 maakte de economische  situatie  een  financiele herstrukturering noodzakelijk.  Gelukkig werd het ons mogelijk gemaakt een doorstart te maken. Met Dennis Heil - Sinds 2009 als architect werkzaam bij het bureau - als medebestuurder
gaat het bureau  als:
Van Asbeck Architecten en Restauratieadviseurs B.V.
met vertrouwen en nieuw elan de toekomst tegemoet!